Případ 21

Febrilie, krční lymfadenitida a mapovitý exantém po cefacloru u 2,5-letého chlapce

2,5-letý chlapec s febriliemi, krční lymfadenitidou a mapovitým exantémem po cefacloru

Anamnéza

RA: Nevýznamná.
EA: Den před začátkem nemoci si hrál na pískovišti.
AA: Negativní.
OA: Z fyziologické gravidity, PH 3000g/ PD 50cm, ve 14 dnech hospitalizace pro zvracení, organická příčina nezjištěna, na vyšetření kyčlí ve 2 měsících doporučeno širší balení, častější katary horních cest dýchacích, 1x angína, 3x otitis media (poslední před rokem).

NO: 3 dny febrilie, řidší stolice s hlenem, pro zarudlé hrdlo nasazen Vercef (cefaclor), po třetí dávce se objevil mapovitý, měnlivý exantém s maximem perigenitálně, zarudlé edematózní plosky a dlaně, zvětšily se krční lymfatické uzliny (více vlevo), po vyšetření na ORL oddělení byl odeslán k hospitalizaci

Fyzikální nález

T 38,6°C, P 108´, SpO2 100%.
Eutrofický, zchvácený, v obličeji bledý, na trupu vybledlý mapovitý exantém, zarudlé a prosáklé dlaně, výrazný červený exantém perigenitálně. Turgor normální. Hlava normocefalická, inervace správná, oči: výrazně překrvené a zarudlé spojivky, bez sekrece, uši a nos bez sekrece. Cirkumorální prošednutí. Hrdlo a tonzily rudé, čisté, jazyk malinový, bez povlaku, kariézní chrup, živě červené rty, anguli infectiosi. Výrazné zduření krčních lymfatických uzlin, více vlevo, kde tvoří až paket o průměru 4-5 cm, hmatné drobné uzliny generalizovaně. Dýchání čisté, akce srdeční pravidelná, P 108´, ozvy ohraničené, periferní puls dobře plněný. Břicho měkké, játra +3 cm přes oblouk, slezina nehmatná. Genitál bpn. Meningeální jevy negativní.


Obrázek se zvětší kliknutím         Obrázek se zvětší kliknutím

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte


Základní laboratorní a pomocná vyšetření

FW: 75/102
KO: leuko 8,6, ery 3,9, Hb 112, htk 0,314, MCV 80, tr 469
Hemokoagulace: Quick 17,3, INR 1,46, aPTT 36,3, R 1,10
Moč chem.: bílk. 0,68 g/l, blr +; sed.: leu p.p.
Bioch.: Glykémie, urea, kreatinin, Na, K, Cl v mezích normy, blr 45, AST 5,84, ALT 6,67, GMT 1,73, ALP 0,9, celková bílkovina, albumin v normě, CRP 123
Výtěr z krku a nosu: norm. flóra
Moč - kvantitativní kultivace: sterilní
Hemokultura: BACTEC negativní
Kultivace stolice: Candida albicans, Escherichia coli, Enterobacter sp.
Markery virových hepatitid: anti-HAV total, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HBs, anti-HCV - vše negativní
SONO břicha: Mezenteriální lymfadenitida, zvětšené uzliny v tříslech, v Douglasově prostoru malé množství volné tekutiny, hraniční velikost jater a sleziny, prosáknutí jaterního parenchymu v lůžku žlučníku.
RTG plic: Zmnožená bronchovaskulární kresba při horním pólu obou hilů, bez infiltrace.
EKG: Sinusový rytmus 102´, nespecifické změny v repolarizačním úseku.

Váš názor

O jakou diagnózu se jedná? Které klíčové vyšetření odhalí nejzávažnější projevy nemoci? Dále navrhněte léčbu a pak klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, Marie Podojilová, 13. 10. 2002