Případ 18

Kašel a dušnost u 25-letého HIV pozitivního muže

25-letý HIV+ nedisciplinovaný pacient s více než týden rozvíjejícím se neproduktivním kašlem a dušností

Anamnéza

RA: Nevýznamná.
PA: Nezaměstnaný.
SA: Žije s matkou.
EA: HIV+ dg. před 4 lety, homosexuální styky.
AA: Negativní.
OA: Svrab, seboroická dermatitida, 4 roky HIV+, antiretrovirová terapie a profylaxe oportunních infekcí doporučena dříve, ale rozhodl se před 2 roky - Crixivan (indinavir), Combivir (zidovudin + lamivudin), Nopil F (co-trimoxazol), pak léčbu vysadil, loni gonorea, dále bolest v epigastriu, bolestivé polykání - susp. ezofagitida, v poslední době zhubnul. Poslední výsledky imunologického vyšetření (1/2 roku staré): CD4+ 120/mm2, virová nálož PCR HIV RNA 600 tis. kopií/ml, na základě nich úprava AR terapie: Combivir 2 x 1 tabl, Viramune 2 x 1 tabl. Před 3 měsíci hospitalizován s perianálními erozemi, orofaryngeální kandidózou se suspektní kandidovou ezofagitidou a normocytární anémií.

NO: Od poslední hospitalizace byl před měsícem 1 x na ambulantní kontrole s perianální erozí, měl lehký kašel, hodnoceno jako faryngitida. Poslední týden došlo k výraznému zhoršení kašle, objevila se progredující dušnost, celková zchvácenost, slabost. Pacient při přijetí postupně přiznává, že již 3/4 roku neužívá předepsaný Nopil F (co-trimoxazol), snad ani protivirovou léčbu.

Fyzikální nález

T 38,2°C, P 104´, TK 110/70, D 40´, SpO2 89% na vzduchu, m 53 kg, v 175 cm. Orientovaný, simplexní, kachektický. Kůže anikterická, naznačená cyanóza nehtových lůžek, v obličeji erytemoskvamózní ložiska v nazolabiálních rýhách a obočí, turgor normální. Spojivky překrveny, skléry anikterické, nos a uši bez sekrece, hrdlo jen lehce zarudlé, tečky sooru na patrových obloucích a ojediněle i bukálních sliznicích, tonzily čisté, jazyk vlhký, lehce bíle povleklý, bez leukoplakií. Krk: štítnice a lymfatické uzliny nezvětšené. Hrudník: poklep plný jasný, tachypnoe, dýchání čisté, a.s. pravidelná 104´, ozvy ohr. Břicho měkké, palpačně nebolestivé, hepar, lien nezvětšené, bez rezistence, bez známek perit. dráždění. Tapottement bilaterálně negativní. Genitál bez patol. nálezu. V intergluteální rýze epitelizovaná eroze 7 x 4 cm. DK bez otoků. Meningeální jevy negativní.

Základní laboratorní a pomocná vyšetření

FW: 125/hod.
KO: leuko 4,7, ery 3,18, Hb 77, htk 0,22, tr 201
Moč chem.: negat. sed.: leu 0-4, drť
Bioch.: glykémie, urea, kreat. norm., Na 131, K 3,24, Cl 98, blr, AST, ALT, GMT, ALP v mezích normy, LD 18,7, CRP 10
RTG plic: Intersticiální plicní proces difúzně v obou plicních křídlech.
EKG: Sinusová tachykardie 102´, nespecifické změny v repolarizačním úseku.


Obrázek se zvětší kliknutím

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte


Váš názor

Naordinujte potřebné odběry biologického materiálu, určete diagnózu a navrhněte léčbu. Pak klikněte na pokračování.

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 10. 7. 2002