Případ 17

Pokousání 30-leté ženy toulavou kočkou

(pokračování)

Opatření po poranění zvířetem

1. Ošetření rány

2. Antibiotická profylaxe

3. Profylaxe tetanu
(podle Vyhlášky MZ 439/2000Sb. ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem)

4. Antirabická profylaxe

Zhodnocení indikace
 • Druh a možnost vyšetření zvířete
  • Známé či vyšetřitelné zvíře - živé veterinárně vyšetřit a obserovat 10 dní, mrtvému nechat vyšetřit mozek imunofluorescencí (v Praze - Lysolajích, Liberci - Vratislavicích nebo Olomouci).
  • Neznámé zvíře - zhodnotit okolnosti expozice a postupovat podle dalších bodů.
 • Epizootická situace v dané oblasti
  • Podává se především po poranění v okresech s výskytem vztekliny (informace ze spádové okresní veterinární správy) a po poranění v zahraničí.
 • Způsob kontaminace
  • ARP se provádí při
   • poranění zvířetem (pokousání, poškrábání)
   • kontaminaci rány
   • kontaminaci sliznice krví či slinami
   • kontaktu s kontaktem v případě, že osoba manipulující s poraněným či poslintaným zvířetem měla viditelné známky porušení kožního krytu nebo že došlo ke kontaminaci sliznic
   • kontaminace viditelně porušeného kožního krytu nebo kontaminace sliznic živou (veterinární) vakcínou
  • ARP se neprovádí při
   • kontaktu bez porušení kožního krytu
   • obecně kontaktu s kontaktem
 • Zhodnocení indikace imunoglobulinu
  • Podává se zejména u krvavých zranění po napadení člověka zvířetem.
Provedení
 • Antirabická vakcína
  • Očkování se má zahájit do 48 hodin, vzhledem k variabilní inkubační době však až do 1 roku po poranění.
  • Schéma: 0., 3., 7., 14., 28., 90. den.
 • Imunoglobulin
  • Podat současně s první dávkou vakcíny.
  • Dávkování: lidský Ig (např. Imogam Rabies): 20 IU/kg, zvířecí Ig (Serum antirabique Pasteur *): 40 IU/kg tj. 0,2 ml/kg.
  • Polovina dávky zvířecího a co nejvíce (dle anatomické lokalizace) lidského imunoglobulinu se infiltruje do okolí rány, zbytek se aplikuje intramuskulárně - vesměs do m. glutaeus, Imogam do m. deltoideus (u dospělých) nebo m. quadriceps (u dětí), vakcína se podává do místa v opačné polovině těla než je podán imunoglobulin.
* V roce 2001 byla výroba tohoto preparátu ukončena, ve světě jsou k dispozici obdobné preparáty, jež však nebyly u nás dosud registrovány.

Postup

Pokousání palce pravé ruky (vulnus morsum pollicis manus dextrae) toulavou kočkou z oblasti (možného) výskytu vztekliny vyžaduje vedle lokálního ošetření rány a kontroly, event. doplnění očkování proti tetanu i antirabickou profylaxi (prophylaxis antirabica).

Průběh

30-letá žena kousnutá do ruky toulavou kočkou byla přijata k plné antirabické profylaxi. Bylo doplněno očkování proti tetanu. Sérování (Serum antirabique Pasteur 12 ml frakcionovaně) i aplikaci první dávky vakcíny (Rabipur) pod clonou antihistaminik snesla bez reakce. Byla pozvána k aplikaci dalších dávek očkování (3., 7., 14., 30. a 90. den).


Literatura

 • Kümpel P, Matouch O. Preventivní a léčebný postup po poranění zvířetem. Trendy v medicíně 2001;3(2):27-30
 • Matouch O. Vývoj nákazové situace vztekliny v Evropě a České republice v průběhu 20. století. Klin mikrobiol inf lék 2001;7(6):162-165
 • Šnelerová M, Chalupa P. Očkovací látky proti vzteklině a vakcinace lidí. Klin mikrobiol inf lék 2001;7(7-8):197-199

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 24. 6. 2002