Případ 16

Horečka, myalgie a tmavá moč u 22-leté intravenózní toxikomanky

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

 • Urosepse z (levostranné) pyelonefritidy
 • Levostranná pleuritida
 • Infekční endokarditida

Další laboratorní a pomocná vyšetření (3.-5. den)

Virologie: anti-HAV total negat., HBsAg negat., HBeAg negat., anti-HBc negat., anti-HCV pozit.
anti-HIV 1, 2 negat.
RTG S+P: 3. den: Difúzní zastření obou hemithoraxů při rozvíjejícím se plicním edému, bránice hladké, CŽK zaveden do horní duté žíly, endotracheální kanyla.
RTG S+P: 5. den: Plicní edém, ve stř. plicním poli vlevo ložiskový stín 5 x 10 cm, zřejmě septický embolus.
CT břicha a pánve: Výrazná splenomegalie s hypodenzními ložisky ve slezině vs. abscesy; mírná hepatomegalie, žlučník evakuován, nelze dobře hodnotit.

Diagnóza

U mladé ženy přijaté pod obrazem septického šoku, která dodatečně přiznala i.v. abúzus pervitinu, byla prokázána infekční endokarditida trikuspidální chlopně stafylokokové etiologie. Její lokalizace i etiologie jsou pro i.v. abúzus drog typické. Kazuistika dokládá, že nepřítomnost šelestu na srdci nevylučuje diagnózu endokarditidy. V rámci onemocnění se rozvinul syndrom multiorgánové dysfunkce (MODS): diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC), selhání oběhu, mírná akutní renální insuficience (ARI), syndrom respirační tísně (ARDS). V důsledku embolizací vznikají v plicích vícečetné abscesy a - snad při perzistujícím foramen ovale - i abscesy ve slezině. Séropozitivita anti-HCV je v dané situaci irelevantní. Na kůži má pityriasis versicolor.

Antibiotická léčba

 • Prostaphlin (oxacilin)
       2 g/100 ml F 1/1 po 4 hod. i.v. na 30 min.
 • Ciprinol (ciprofloxacin)
      200mg/20ml F 1/1 po 8 hod. i.v. na 30 min
 • Benemicin (rifampicin)
       300mg po 12 hod. nalačno do NG sondy
 • Umělá plicní ventilace

  Parametry UPV: Adult Star:

  • režim: PCV/T cycled SIMV+PPS
  • Df 16/min
  • PCV tlak 25 cmH2O
  • Ti 1,3 s
  • max. flow: 45 l/min
  • sens 0,5 cm
  • PPS tlak 13 cmH2O
  • FiO2 0,40
  • PEEP 5 cm

  CVVHDF

  Parametry CVVHDF: Kimal:

  • krevní pumpa: 120 ml/min.
  • substituce (prediluce): Medisol K3 700 ml/h
  • dialyzační roztok: Medisol K3 800 ml/h
  • balance: -200 ml/hod.
  • antikoagulant: Heparin bolus 10000 j., pak kontinuálně dávkovačem v ředění 10000 j/ 50ml rychlostí 7 ml/hod

  Další léčebná opatření

  • Péče o dýchací cesty
  • Sondová výživa (Nutrison), Pancreolan forte 1 tabl s jídly, Prepulsid (cisaprid) 4x1 tabl, Venter (sucralfat) 4x1 tabl
  • Infuze (Nutramin TS 500ml, Nutramin VLI 500ml, G 10% 1500ml + přídavky: NaCl, KCl, Calcium gluconicum)
  • Tlumení (Morphin 20mg + Dormicum 50mg do 20mlFR kontinuálně i.v. rychlostí 2 ml/h, Haloperidol 1amp/5mg po 6 hod. i.v., Pavulon 4mg i.v. na přímou ordinaci)
  • Degan (metoklopramid) 3 x 1 amp i.v.
  • Noradrenalin 4 amp/20ml F 1/1 kontinuálně 2ml/hod
  • Novalgin (metamizol) 2ml i.v. po 6 hod. při T>38°C
  • Furosemid 125mg/10ml kontinuálně 5ml/hod. i.v.
  • Mražená plazma
  • Monitorování teploty, vitálních funkcí, diurézy, bilance tekutin
  • Kontroly glykémie, iontů, krevního obrazu a hemokoagulačních parametrů 2x/d, dalších laboratorních parametrů 1x/d

  Průběh

  22-letá žena byla přijata pro febrilie v hypotenzi s anurií, laboratorními známkami diseminované intravaskulární koagulopatie. Protože byla předpokládána gramnegativní sepse, byl podán Augmentin (co-amoxycilin) 4 x 1,2 g i.v., Ciprinol (ciprofloxacin) 2 x 400 mg i.v. a metronidazol (Efloran) 3 x 500 mg i.v., vzhledem k hypotenzi přidána podpora noradrenalinem 4 amp/20 ml F 1/1 kontinuálně 2 ml/hod., heparin 5000 j./20 ml F 1/1, mražená plazma, infuze (vak s Nutraminem TS, Nutraminem VLI, G 10% a přídavky iontů, zpočátku bez K+). Dále na základě pozitivní hemokultury, mikroskopicky záchytu G+ koků ve shlucích a echokardiografickému nálezu, po kterém dodatečně přiznala abuzus drog, byla antibiotická léčba změněna na oxacilin (Prostaphlin) 6 x 2 g i.v., cefotaxim (Claforan) 3 x 2 g i.v. a podle MIC následně upravena na oxacilin (Prostaphlin) 6 x 2 g i.v, ciprofloxacin (Ciprinol) 3 x 200 mg i.v. a rifampicin (Benemicin) 2 x 300mg do NG sondy. Dále byl přidáván tramadol (Tramal), metamizol (Novalgin), furosemid (Furosemid). 2. noc se rozvinula respirační insuficience, proto zavedena umělá plicní ventilace. Na RTG plic byly prokázány známky plicního edému, předpokládány plicní abscesy jako důsledek septických embolizací. Během následujících 5 dnů se vystačilo s FiO2 40% a PEEP 5 cm. 5. den byla pro plicní edém, anasarku a trvající febrilie, při pouze hraničních hodnotách urey, kreatininu a normální kalémii zavedena CVVHDF.


  Literatura

  • Bayer AS, Bogler AF, Taubert KA, et al. Diagnosis and management of infective endocarditis and its complications (AHA scientific statement). Circulation 1998;98:2936-2948. Plnotextová verze je zde
  • Beneš J, Kvasnička J. Infekční endokarditida. Cor Vasa 2000;42(2):K21-K28

  Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
  Úvodní stránka
   
  © Hanuš Rozsypal, 24. 6. 2002