Případ 16

Horečka, myalgie a tmavá moč u 22-leté intravenózní toxikomanky

22-letá žena závislá na i.v. pervitinu přijata pro 3 dny trvající horečky, myalgie a tmavou moč

Anamnéza

RA: Nevýznamná.
PA: Nezaměstnaná.
EA: O styku s infekcí neví.
AA: Negativní.
OA: Běžné dětské nemoci. Úrazy 0.
ŠN: Dodatečně přiznává abúzus pervitinu i.v.
GA: Menses od 12 let, pravidelné, poslední před 14 dny. Gravidní nebyla.

NO: 3 dny bolesti hlavy, pak břicha a svalů, zvracela, febrilní 40°C, červená moč.

Fyzikální nález

T 39,2°C, P 120´, TK 80/40, D 22´, zchvácená, mírně neklidná, však orientovaná, astenická, na kůži mnohočetné okrouhlé neostře ohraničené depigmentace, hematomy po vpiších, bez petechií či embolizací, turgor hraniční. Hlava: poklepově nebol., výstupy n. V. nebol., inervace n. VII. intaktní, oči - subikterus sklér. Nos a uši bez sekrece. DÚ: sliznice oschlé, hrdlo suché, tonzily bez obsahu, jazyk lehce bíle povleklý. Krk: uzliny submandibulární nezvětšené, štítná žláza nehmatná. Dýchání čisté, akce prav., tachykardie, ozvy ohr., periferní puls hmatný, akra chladná. Břicho měkké, nebol., játra v oblouku, slezina nehmatná, vlevo tapottement silně pozitivní. HK: třísky 0, chladná akra. Dolní končetiny bez otoků. Meningeální jevy negat.

Laboratorní vyšetření

FW: 62/88
KO: leuko 15,7, ery 4,7, Hb 133, htk 0,42, tr 27 tis.
Dif.: seg 0,60, tyč 0,02, ba 0,01, eo 0,05, mo 0,08, ly 0,24
Hemokoagulace: Quick 12, aPTT 40, INR 1,04, R 1,31, D dimery silně pozit., AT III 66%.
Moč chem.+sed.: pH 5, B +, C, Ac, K 0, Ehrlich +, leuko 10-20, epitelie ploché 2, hlen 2
Bioch.: Glykemie 4,7, U 11,1, kr 128, Na 131, K 3,12, Cl 88
blr 69, ALT 1,02, AST 0,69, GMT 2,86, ALP 5,48
CB 80, albumin 36, CRP 385
chol. 4,3, TG 1,3
Hemokultura: BACTEC anaerobní pozitivní, mikroskopicky shluky G+ koků
Moč - kvant. kultivace: založena

Zobrazovací a další pomocná vyšetření

RTG S+P: Normální nález na nitrohrudních orgánech.
SONO břicha: Fluidothorax vlevo, infarkty sleziny, edém parenchymu ledvin.
EKG: sinusová tachykardie, 120´, nespecifické repolarizační změny

Váš názor

Navrhněte rozhodující pomocné vyšetření, určete diagnózu včetně komplikací, navrhněte léčbu a pak ji upravte podle citlivosti in vitro zachyceného mikroba.

Mikrobiologická vyšetření

Hemokultura: Staphylococcus aureus: citl. AMC, UNS, BAC, CEF, CIP, CLT, CMP, COT, CTX, CXM, ERY, GEN, IMI, ISE, LIN, NEO, NET, OFL, OXA, RIF, TET, TZP, VAN, necitl. AMP, PEN

Kvantitativní citlivost z hemokultury izolovaného kmene Staphylococcus aureus stanovená E testem:

Antimikrobní látka MIC (mg/l)
oxacilin 1
cefalotin 1
klindamycin 0,125
ciprofloxacin 0,38
vankomycin 1,5
rifampicin 0,008

Moč - kvant. kultivace: Enterobacter cloacae 103

Další pomocná vyšetření

ECHO: Pravděpodobně endokardiální vegetace přisedlá na septální cíp trojcípé chlopně o průměru do 10 mm vlající v krevním proudu, malé množství tekutiny perikardiálně posterolaterálně (semikvantitativně 20-100 ml), foramen ovale patens nelze jednoznačně vyloučit.

Váš názor

Porovnejte svůj názor se skutečným vývojem událostí tím, že kliknete na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 24. 6. 2002