Případ 15

Febrilie a kašel neodeznívající na léčbě amoxycilinem u 27-leté ženy

27-letá žena přijata pro 4 dny trvající febrilie, kašel, bolest v krku a artralgie neodeznívající na léčbě amoxycilinem

Anamnéza

RA: Nevýznamná.
PA: Právnička.
EA: O styku s infekcí neví.
AA: Ajatin.
OA: Varicella, TE pro anginy. Úrazy 0, léky 0. Nekouří, alkohol příležitostně.
GA: PM před 6 týdny, nevylučuje graviditu.

NO: Před 4 dny vzestup teploty na 38,0°C, bolesti kůže a končetin, febrilie trvaly, navíc se objevil neproduktivní kašel, pálení v krku a přechodně bolesti kloubů, proto 3. den od začátku onemocnění nasazen Amoclen (amoxycilin) 3 x 500mg p.o., další dny febrilie a suchý kašel trvají.

Fyzikální nález

T 38,3°C, P 80´, TK 120/70, D 24´, orientovaná, unavená, pokašlává neproduktivním kašlem, eutrofická, kůže čistá, turgor přiměřený. Hlava: poklepově nebol., výstupy n. V. nebol., inervace n. VII. intaktní. Oči bpn, uši a nos bez sekrece. DÚ: sliznice čisté, hrdlo klidné, jazyk vlhký, lehce bíle povleklý. Lymfatické uzliny submandibulární drobné, nebol. Dýchání vpravo bazálně oslabené, zde rovněž poklepové přikrácení, bez bronchitických fenoménů. Akce prav., tichý systol. šel. na hrotu bez propagace, periferní puls dobře hmatný. Břicho měkké, nebol., játra a slezina nezvětšené. Genitál bez výtoku. Končetiny bez otoků, hluboká palpace nebolestivá. Hybnost a sval. síla konč. sym., třesy nejsou, taxe přesná. Meningeální jevy negativní. Stoj a chůze bez titubace.

Laboratorní vyšetření

FW: 48/70
KO: leuko 5,2, ery 4,43, Hb 131, htk 0,42, tr 125
Dif.: seg 0,51, tyč 0,21, mo 0,11, ly 0,16, ml.ly 0,01
Moč chem.: B 0,19g/l, keto +, ostatní negat., sed.: leu 0-4, epit. ploché 1-4, bakt. 2
Bioch.: glykemie 4,9, U 2,14, kr 87, Na, K, Cl norm., AST 0,5, ALT 0,5, ALP 1,8, GMT 1,7
CRP 294
S-HCG 0 IU/l
Sputum kultivačně: Escherichia coli citlivá na AMC, AMP, CLT, CMP, COL, COT, GEN, OFL, TET
Výtěr z krku: norm. flora
Hemokultura: BACTEC - negativní
EKG: SR 92´, inkompl. BPRT, převodní intervaly v normě, bez ložiskových změn.

Zobrazovací vyšetření

RTG S+P: Infiltrát v pravém dolním laloku, velikost a tvar srdce v mezích normy, bránice hladké, mediastinum není rozšířeno.


Obrázek se zvětší kliknutím

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte


Váš názor

Určete diagnózu a navrhněte léčbu. Pak klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 24. 6. 2002