Případ 14

Horečka a zduření v axile u 18-letého muže po manipulaci se zajícem

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

  • Ulceroglandulární forma tularémie
  • Angina lacunaris
  • Infekční mononukleóza
  • Hidrosadenitis

Diagnóza

Podezření na ulceroglandulární formu tularémie vycházející z epidemiologické anamnézy a klinického obrazu bylo sérologicky dodatečně potvrzeno. Diagnóza tularémie je snadná, pokud vyjde najevo kontakt se zajícem.

Průběh

18-letý muž po poranění při manipulaci se zajícem byl přijat s horečkou, zvracením, průjmem a zduřením axilární lymfatické uzliny pro podezření na ulceroglandulární formu tularémie. Mimoto byl zjištěn obraz lakunární anginy, jejíž souvislost s tularémií není vyloučena (tonziloglandulární forma tularémie). Byla nasazena kombinace Gentamicin 1 x 240 mg i.m. po dobu 14 dní a současně Deoxymykoin (doxycyklin) 2 x 100 mg p.o. po dobu 21 dní, při horečce Paralen (paracetamol) 4 x 500 mg p.o. Horečka lyticky poklesla, primární léze na ruce se zhojila, lymfatická uzlina se zmenšila, ke kolikvaci nedošlo. V odběru krve na sérologii za 14 dní došlo k vzestupu titru protilátek anti-tularemia (kompletních na 1 : 40 a inkompletních na 1 : 80). Pacient byl po 3 týdnech propuštěn do ambulantních kontrol. Titry kompletních i inkompletních protilátek anti-tularemia stouply za 1,5 měsíce od začátku onemocnění na 1 : 320.


Literatura

  • Beneš J. Léčba tularémie v závislosti na formě a stádiu nemoci. Klin mikrobiol inf lék 2000;6(2):79-83
  • Černý Z. Tularémie na jižní Moravě opět aktivnější. Klin mikrobiol inf lék 2000;6(2):66-72
  • Lobovská A, Havlíčková I, Aster V. Tularémie - stále aktuální zoonóza. Klin mikrobiol inf lék 2000;6(2):73-76

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 24. 6. 2002