Případ 13

Nauzea, kašel, artralgie a horečka u 48-letého muže s varicelou

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

Komplikace varicely:

 • respirační
  • primární varicelová pneumonie
  • bakteriální (broncho)pneumonie
  • otitis media acuta i otitis externa acuta
  • jiné infekce HCD
 • nervové
  • varicelová encefalitida (cerebelitida)
  • toxoinfekční encefalopatie
  • transverzální myelitida
  • polyradikuloneuritida
 • kožní a slizniční
  • impetiginizace
  • infekci podkoží (celulitida, erysipel)
  • konjunktivitida
  • stomatitida
  • vulvovaginitida
  • balanitida
 • hematologické
  • benigní trombocytopenická purpura
  • těžká fulminantní purpura (diseminovaná intravaskulární koagulopatie)
 • jiné (vzácné)
  • Reyův (hepatocerebrální) syndrom
  • nefritida
  • hepatitida (anikterická)
  • myokarditida
  • artritida
  • orchitida
 • těžký průběh: progresivní varicela imunosuprimovaných
Difúzní plicní infiltráty:
 • Pneumonie
  • bakteriální (hl. G- bakterie)
  • legionelová
  • tuberkulóza
  • varicelová
  • chřipková
  • jiné virové (respirační viry, CMV, HSV)
  • pneumocystová
  • mykotická - hl. histoplasmóza, též aspergilová, mukormykóza
 • Parazitózy
  • toxokaróza (larva migrans)
  • schistosomóza
 • Eozinofilní infiltráty (např. Löfflerův syndrom)
 • Krvácení
  • tromboembolie
  • vaskulitidy
  • Goodpastureův syndrom
  • idiopatická plicní hemosideróza
 • Tumory
  • karcinom bronchioloalveolární
  • lymfom (často s hilovou a mediastinální lymfadenopatií)
  • metastázy choriokarcinomu
 • Jiné velmi vzácné

Další laboratorní a pomocná vyšetření (za týden)

FW: 92/115
KO: leuko 10,5, ery 4,03, Hb 130, htk 0,39, tr 492
Moč chem.+sed.: negat.
Bioch.: CRP 86
Mantoux II: negativní
RTG S+P: Diseminovaný nodulární infiltrativní proces v obou plicních křídlech, hyperémie hilů, bránice hladké, úhly volné, srdce nezvětšené, mediastinum není dilatováno. Mírná regrese nálezu.

Diagnóza a léčba

Primární varicelová pneumonie je nejpravděpodobnější komplikace varicely v prvních dnech onemocnění u dospělých. Jde o intersticiální pneumonii vyvolanou přímo virem varicely-zosteru. Objevuje se suchý kašel a narůstá dušnost. Skiagram plic prokáže nodulární zastínění obou křídel, která dlouho perzistují a posléze mohou kalcifikovat. Onemocnění nezřídka smrtelně končí. Rovněž časté komplikace - varicelová encefalitida a impetiginizace - se objevují až po několika dnech od začátku nemoci. Prohlídka kůže a orientační neurologické vyšetření musí tyto komplikace vyloučit. Vzácná artritida - obyčejně monoartritida velkého kloubu - by byla diagnostikována na základě fyzikálních známek zánětu postiženého kloubu.

Průběh

48-letý muž 4 dny po začátku varicely s vysokými febriliemi byl přijat s nauzeou, kašlem a artralgiemi, skiagram plic potvrdil podezření na varicelovou pneumonii. Zpočátku byl pacient febrilní, zchvácený, kašlal neproduktivním kašlem, měl mírnou tachypnoi, SpO2 neklesla pod 90%. Byl nasazen acyklovir (Herpesin) 3 x 750mg i.v. a co-amoxycilin (Augmentin) 3 x 625mg i.v. Od 5. dne hospitalizace již nedošlo k dalším výsevům exantému, 6. den teplota poklesla k normě, kašel zvolna odezníval. Meningeální příznaky ani vestibulární symptomatologie se nerozvinuly. 12. den byl propuštěn v dobrém stavu, afebrilní, na kůži s vylupujícími se krustami, s odeznívajícím kašlem při normálním poslechovém nálezu na plicích. Měsíc po dimisi se při ambulatní kontrole ještě cítil unavený, námahově dušný se záchvaty neproduktivního kašle, FW 40/69, KO a CRP v normě, RTG S+P ještě vykázal nález diseminovaného drobnoložiskového procesu, i když poněkud menšího rozsahu. V dalším průběhu pacient onemocněl několika lehčími respiračními infekty, zhubnul o 10 kg, kouření omezil na 2 cigarety denně. Za 1/2 roku po začátku nemoci trvala zvýšená únavnost, ztížené dýchání v teplém a vlhkém počasí, rtg S+P prokázalo významnou regresi nálezu, i když diseminovaný drobně nodulární proces byl ještě patrný. Bylo provedeno funkční vyšetření plic - spirometrie, DLCO a spiroergometrie - nesvědčily pro postižení intersticia, respirace byla před zátěží a při dosažení submaximální zátěže v mezích normy (dosažená VO2max odpovídala stupni zátěže). Pracovní neschopnost byla ukončena až po 7 měsících od začátku nemoci.


Literatura

 • Pugh RN, Omar RI, Hossain MM. Varicella infection and pneumonia among adults. Int J Infect Dis 1998;2(4):205-210. Abstrakt on-line je zde
 • El-Daher N, Magnussen R, Betts RF. Varicella pneumonitis: clinical presentation and experience with acyclovir treatment in immunocompetent adults. Int J Infect Dis 1998;2(3):147-51. Abstrakt on-line je zde
 • Weller TH. Varicella: historical perspective and clinical overview. J Infect Dis 1996;174(Suppl 3):S306-S309. Abstrakt on-line je zde
 • Neuwirth J. Kompendium diagnostického zobrazování. Triton, Praha 1998

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 8. 5. 2002