Případ 13

Nauzea, kašel, artralgie a horečka u 48-letého muže s varicelou

48-letý muž 4 dny po začátku varicely s vysokými febriliemi přijat s nauzeou, kašlem a artralgiemi

Anamnéza

RA: Nevýznamná.
PA: Řidič.
EA: Neštovice u vnuka.
AA: Negativní.
OA: Žaludeční vřed, 3 roky bez obtíží. Občas bolesti v zádech. Operace 0, úrazy 0, léky 0.
Škodlivé návyky: kouří 20 cigaret denně, občas pivo.

NO: Před 4 dny vzestup teploty na 38,0°C, další den opět febrilní, celková nevůle, pokašlával, vyšetřen u praktického lékaře, dostal pracovní neschopnost na "chřipku", následující den se objevila vyrážka, dnes má horečku 40°C se zimnicí a třesavkou, je zchvácený, má kašel, bolesti v bederní krajině a velkých kloubech, nauzeu, 1x zvracel hematinové zvratky.

Fyzikální nález

T 39,8°C, P 120´, TK 100/60, D 32, zchvácený, orientovaný, neklidný, kašle neproduktivním kašlem, eutrofický, středně hustý vezikulo-pustulózní exantémem na trupu, obličeji a rovněž v kštici a méně končetinách, četné typické čerstvé varicelové vezikuly, turgor normální. Hlava: poklepově nebol., výstupy n. V. nebol., inervace n. VII. intaktní. Oči: bulby volné, zornice izokorické, reagují, skléry bílé, spojivky překrvené. Nos a uši bez sekrece. DÚ: sliznice lehce oschlé, patrové oblouky zarudlé, ojedinělé afty na bukálních sliznicích, tvrdém patře a hřbetu jazyka. Lymfatické uzliny submandibulární 2cm bilat., citlivé. Dýchání čisté, akce prav., tichý systol. šel. nad bazí bez propagace, periferní puls dobře hmatný. Břicho měkké, nebol., játra a slezina nezvětšené. Genitál bpn. Končetiny bez otoků, klouby bez otoků, bez zarudnutí či zateplení. hluboká palpace nebolestivá. Hybnost a sval. síla konč. sym., třesy nejsou, taxe přesná. Meningeální jevy: šíje +1 prst, spine sign +, Lasegue negativní. Stoj III nejistota, však bez titubace.

Laboratorní a pomocná vyšetření

FW: 40/62
KO: leuko 5,0, ery 4,41, Hb 148, htk 0,42, tr 62
Dif.: seg 0,64, tyč 0,02, eo 0,02, mo 0,10, ly 0,22
Moč chem.+sed.: B 0, krev 2, ostatní negat.
Bioch.: glykemie 5,6, Na 137, K 4,1, Cl 101
urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, GMT, ALP v mezích normy, S-AMS 6,9, U-AMS 30
CRP 86
EKG: SR, 96´, PQ 0,16, QRS 0,08, PV1-4 nízká voltáž, TI-III, aVF ploché, jinak přiměřený nález

Zobrazovací vyšetření

RTG S+P: V obou hemitoraxech jsou drobná okrouhlá ložiska místy splývající v cárovité infiltráty, maximum postižení v obou dolních plicních polích, srdeční stín nezvětšen, mediastinum nedilatováno. Ré: Rozsáhlé infiltrativní změny v obou křídlech velkouzlového charakteru s maximem nad oběma bázemi.


Obrázek se zvětší kliknutím

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte


Váš názor

Určete onemocnění komplikující průběh planých neštovic a navrhněte léčbu. Pak klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 8. 5. 2002