Případ 11

Katarální příznaky a exantém po podání amoxycilinu u 20-leté ženy

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

 • Morbilli
 • Alergický exantém po amoxycilinu (alergie na peniciliny)
 • Infekční mononukleóza s toxoalergickým exantémem po amoxycilinu
 • Rubeola
 • Enterovirové, adenovirové, mykoplasmové a leptospirové exantémové infekce
 • Primoinfekce HIV
 • Meningokokcémie
 • Erythema exsudativum multiforme (exantém je spíše polymorfní, katarální příznaky nebývají)
 • Sekundární lues - roseola syphilitica, syphilis maculo(paupulo)sa (exantém bývá bledě hnědavě růžový, morfy okrouhlé, neostře ohraničené, nesvědí, neolupují se, je více vyjádřený na dlaních a ploskách, vesměs bez horečky, může být makulózní nebo papulózní enantém)
 • Pityriasis rosea

Diagnóza

Klinické podezření na morbilli bylo sérologicky potvrzeno. Hemaglutinačně inhibiční (HI) protilátky začínají stoupat již první den exantémového stadia, komplementfixační (KF) protilátky se objevují v průměru o 3 dny později. Mírný vzestup aminotransferáz je u spalniček dospívajících a dospělých častý. Vzhledem k očkování proti spalničkám je již u nás onemocnění vzácné.

Průběh

20-letá pacientka 4. den zánětu horních cest dýchacích s katarální sinusitidou, pro níž byl nasazen amoxycilin, byla přijata pro morbiliformní exantém s febriliemi. Laboratorně byla zastižena mírná hepatální léze. Již následující den se subjektivně zlepšila, trvá mírná rýma, bolesti hlavy pacientka nemá, je afebrilní, exantém se rozšířil až k akrům končetin. Onemocnění odpovídá diagnóze morbilli, zatímco infekční mononukleóza a léková alergie na podané antibiotikum se ukazují nepravděpodobnými. Při ambulantní kontrole za 14 dní je zcela bez obtíží, bez exantému, aminotransferázy již byly v mezích normy, morbilli byly dodatečně sérologicky potvrzeny signifikantním vzestupem KF protilátek (KFR: K1 negat., K2 1 : 32).


Literatura

 • Šejda J, Vaništa J, Doutlík S. Spalničky. Avicenum, Praha 1983
 • Cherry JD. Contemporary infectious exanthems. Clin Infect Dis 1993;16(2):199-205

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 8. 5. 2002