Případ 10

Polymorfní obtíže a zmatenost s rezistencí sternoklavikulárního kloubu u 63-letého dialyzovaného pacienta

63-letý pacient s chronickým renálním selháním vyžadující hemodialýzu 3x týdně po prodělané stafylokokové sepsi z infekce AV shuntu přijat pro zmatenost a polymorfní obtíže s rezistencí v oblasti pravého sternoklavikulárního kloubu

Anamnéza

RA: Nevýznamná.
EA: Pacient v hemodialyzačním programu.
AA: Penicilin, Acylpyrin, Prokain, Degan (metoklopramid), Mucosolvan (ambroxol) - jak klinicky relevantní není jasné.
OA: Před 30 lety pravostranná nefrektomie pro pyelonefritidu s litiázou, postupný rozvoj renální insuficience, před 14 lety hypertenze, před 2 lety pro progresi renální insuficience zahájen HD program 3x týdně. Před 4 měsíci hospitalizován na interním odd. pro sepsi z infikované tromboflebitidy shuntu, etiologicky zlatý stafylokok, 6 týdnů léčen vankomycinem (vzhledem k alergii na penicilin). Během pobytu na JIP zachyceny intermitentní krátké epizody bradykardie při pravděpodobných sinoatriálních blokádách, zřejmě sick sinus syndromu. Vzhledem ke zlepšení EKG a pro riziko infekce elektrod kardiostimulace odložena, indikováno holterovské monitorování a podle nálezu pak definitivní indikace ke stimulaci. Nadále prováděna hemodialýza 3x týdně. Stav se postupně zlepšil, byl afebrilní, rehabilitoval, laboratorní parametry byly uspokojivé. Abusus: nekuřák, alkohol příležitostně.
FA: Acidum folicum 0-1-0 tabl, Pyridoxin 0-1-0 tabl, Calcium carbonicum 3-3-3 cps, Helicid (omeprazol) 20mg 1-0-1 tabl, Plendil ER (felodipin) tabl 10 mg retard 1-0-0 tabl, Ibustrin (indobufen) 200mg 1/2-0-0 tabl, mimoto doporučena restrikce tekutin na cca 1000ml/den.

NO: Před 3 týdny se začal horšit celkový stav, hůře chodil, měl slabší pravostranné končetiny, po týdnu se stal téměř imobilní, následující den zmatený, snad halucinoval, udával bolesti celého těla, polymorfní obtíže, byl afebrilní, nezvracel, stolice byla normální.

Fyzikální nález

T 36,5°C, D 25´, P 89´, TK 160/70, SpO2 91%, dezorientovaný, mírně obézní, kůže anikterická bez exantému, turgor přiměřený. Hlava: m.n. intaktní, oči - zornice izokorické, skléry lehce subikterické, spojivky klidné, nos a uši bez sekrece, dutina ústní: sliznice čisté, hrdlo klidné, jazyk hrubě bíle povleklý, oschlý. Krk: karotidy tepou symetricky, jugulární náplň přiměřená, lymfatické uzliny a štítná žláza nehmatné, měkká citlivá rezistence v oblasti pravého sternoklavikulárního kloubu bez zarudnutí, bez jasné fluktuace, poklep plic vpravo přikrácený na dlaň nad bází, oslabení dýchání na 4 prsty nad pravou bází, vlevo bazálně něco chrůpků, srdce poklepově nezvětšeno, 2 ozvy ohraničené, periferní puls hmatný, břicho nad nivó, jizva po pravostranné lumbotomii, palpačně břicho citlivé v pravém podžebří, obleněná peristaltika, játra +4 prsty, slezina nehmatná, tapottement bilat. negat., genitál bpn, p.r. prostata nezvětšená, hladká elastická, na rukavici stolice kašovitá, hypocholická. PHK klidný AV shunt, DK bez otoků a známek zánětu. Meningeální jevy: šíje lehce vázne, Lasegue vlevo bolest asi od 30°, vpravo asi 60°.

Laboratorní vyšetření

FW: 92/110
KO: leuko 16,2, ery 2,86, Hb 86, htk 0,25, tr 197
Dif.: seg 78%, tyč 10%, mo 4%, ly8%, hrubé granulace neutrofilů
Hemokoagulace: Quick 16,3s, INR 1,31, aPTT 58,4s, aPTT-R 1,77
Kr. skup.: A1 Rh+
Bioch.: (před hemodialýzou): G 4,9, laktát 1,44 pH 7,40, pCO2 4,9, pO2 33, BE -0,4, StB 24,1, AkB 23,3, SaO2 0,99 Na 138, K 5,12, Cl 101, urea 31,28, kr 446, blr 55, AST 0,21, ALT 0,17, AMS 1,1, CB 63, albumin 26, CRP 346 chol. 6,5 TG 3,37
Likvor: čirý, ly 12/3, seg 1/3, Pandy opalescence, B 0,7, G 3,0, Cl 119, kultivace založena
Virologie: HBsAg negativní, anti-HIV 1,2 negativní
EKG: SR 88´, převodní doby v normě, bez ischemických změn.

Zobrazovací vyšetření

RTG S+P: Kompletní atelektáza horního a středního laloku plicního vpravo s přetažením mediastina doprava, aortální srdce s dilatací levé komory.
RTG kyčlí (na lůžku): Hrubá destrukce acetabula vlevo, které je ploché, dolní okraj je zcela destruován. Oploštělá hlavice femuru vlevo s fragmentací a rovněž deformací, neostrými konturami a nepravidelnou strukturou skeletu. Hlavice je vysunuta kraniálně a laterálně. Pravá kyčel se jen se známkami koxartrózy.
SONO břicha: Svraštělý žlučník, cholecystolitiáza, bez známek akutní cholecystitidy, anechogenní lem prepankreaticky, prosté parapelvické cysty levé ledviny, st. p. pravostranné nefrektomii.
Echokardiografie: Bez poruch kontraktility, EF 35%, diskrétní degenerativní změny na mitrální chlopni, hemodynamicky nevýznamné, vegetace není.
CT mozku: Výrazná kortikální a menší periventrikulární atrofie, bez ložiskových změn.
CT hrudníku: Artritida pravého pr. sternoklavikulárního a sternokostálního skloubení I a II vpravo s abscesovými ložisky v přilehlých měkkých tkáních a retrosternálně, fluidothorax bilat. (vpravo šíře 36mm, vlevo 13mm) s kompresivní atelektázou dolního laloku vpravo a hypoventilaci vlevo. Ojedinělé lymfatické uzliny v předním mediastinu, drobné paraaortálně a paratracheálně do 6 mm.
CT kyčelních kloubů: Artritida lev. kyčelního kloubu s destrukcí hlavice a acetabula a patologickou frakturou přední hrany acetabula a abscesy v mm. glutei a proximální části m. quadriceps femoris l. sin.

Mikrobiologická vyšetření

Hemokultura: 2x Staphylococcus aureus: citlivý na AMC, UNS, BAC, CEF, CFP, CIP, CLI, CLT, CMP, COT, CTX, CXM, ERY, GEN, IMI, ISE, NEO, NET, OFL, OXA, RIF, SCF, TET, TZP, VAN
Kultivace hnisu získaného punkcí sternoklavikulárního skloubení: Staphylococcus aureus - se stejnou citlivostí

Kvantitativní citlivost z hemokultury izolovaného kmene Staphylococcus aureus:
Antimikrobní látka MIC (mg/l) Hraniční koncentrace (mg/l)
klindamycin 0,094 0,5
ciprofloxacin 0,25 1
vankomycin 1,5 4
rifampicin 0,004 1
cotrimoxazol 0,047 32

Váš názor

O jakou diagnózu se jedná? Jakou léčbu navrhujete? Určete dávky léků. Pak klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002