Antibiotické minimum

VIII.


Antituberkulotika

Izoniazid

Izoniazid

Historie a původ   1952 syntéza INH
Chemická povaha   hydrazid kyseliny nikotinové (příbuzný pyridoxinu)Mechanismus účinku   Inhibuje výstavbu buněčné stěny zásahem do syntézy kyseliny mykolové
Spektrum účinku   Nejúčinnější AT: MIC 0,05-0,1 mg/ml
Farmakokinetika   Rychle a dobře se resorbuje, 80-96 % se acetylací metabolizuje v játrech (geneticky determinovaní rychlí a pomalí inaktivátoři/acetylátoři)
Indikace   Součást každé AT kombinace
Nežádoucí účinky   Hepatotoxicita
Neurotoxicita (periferní neuritida [proto + pyridoxin 10 mg/d], poruchy CNS: únava, závratě, oslabení paměti [pac. s předchozím postižením, např. alkoholici, diabetici, kachektici])
Exantém, astmatické projevy
Přechodná hematurie, krvácení, vaskulitida (ANCA+)
Dávkování a způsob podání   (4-)5 mg/kg.d, 300 mg/d p.o.
Farmaceutické údaje   Orální:
   izoniazid, INH (Nidrazid)
Parenterální:
   izoniazid, INH (Tebesium)


Pyrazinamid

Pyrazinamid

Historie a původ   1952 syntéza PZA
Chemická povaha   derivát pyrazinu, příbuzný s izoniazidemMechanismus účinku   Baktericidní, inhibuje výstavbu buněčné stěny
Spektrum účinku   Je slabší než INH (MIC PZA má 1000x vyšší), ale působí na intracelulárně uložená mykobakteria
Farmakokinetika   Dobře se resorbuje, difunduje do dutin, orgánů, likvoru, T1/2 = 4-10 hod, metabolizuje se 40 %, PZA i metabolit se vylučují ledvinami
Indikace   Součást AT kombinace
Nežádoucí účinky   Hepatotoxicita (až hepatitida), hyperurikémie až dna (ze snížení tubulární sekrece kyseliny močové), GI obtíže, závratě, erytém odhalených partií
Dávkování a způsob podání   20-25 mg/kg.d, do 2 g/d p.o.
Farmaceutické údaje   Orální:
   pyrazinamid, PZA (Pyrazinamid, Tisamid)


Ethambutol

Ethambutol

Historie a původ   1961 syntéza ETM
Chemická povaha   dusíkatý alkoholMechanismus účinku   Baktericidní, inhibuje výstavbu buněčné stěny
Nejslabší z AT (ale snižuje toxicitu ostatních AT)
Spektrum účinku   Vedle mykobakteria tuberkulózy je účinný na M. avium, M. marinum, M. ulcerans
Působí na intracelulárně uložená mykobakteria
Farmakokinetika   Dobře se resorbuje, váže se na erytrocyty a zůstává v nich dlouho vázaný, distribuce je dobrá – i do likvoru, vylučuje se ledvinami
Indikace   Součást AT kombinace
Nežádoucí účinky   Retrobulbární neuritida s poruchami vidění (skotom, neostré vidění) a barvocitu (proto vyšetření perimetru a barvocitu), GI potíže, vzácně závratě, bolesti hlavy, artralgie, alergické projevy, leukopenie
Dávkování a způsob podání   15-20(-25) mg/kg.d, do 2,5 g/d p.o.
Farmaceutické údaje   Orální:
   ethambutol, EMB (Myambutol, Sural, Turresis)


Ethionamid

Ethionamid

Historie a původ   1956 syntéza ETH
Chemická povaha   thioamid kyseliny nikotinové, příbuzný izoniaziduMechanismus účinku   Baktericidní, brání výstavbě mykobakteriální stěny zásahem do syntézy kyseliny mykolové
Spektrum účinku   M. tuberculosis včetně některých multirezistentních
Farmakokinetika  
Indikace   AT kombinace - pokud nelze použít AT I. řady
Nežádoucí účinky   GI obtíže: zvracení, průjem; hepatotoxicita, psychické poruchy, snížená tolerance alkoholu
Dávkování a způsob podání   12-15 mg/kg.d do 1 g/d (2x/d)
Farmaceutické údaje   Parenterální:
   ethionamid, ETH (Trecator-SC)


Viomycin a kapreomycin

Viomycin, kapreomycin

Historie a původ   1950 VM: Streptomyces puniceus a 1960 CM: S. capreolus
Chemická povaha   polypeptidy/ cyklické peptidy podobné aminoglykosidům
Mechanismus účinku   Baktericidní, inhibice proteosyntézy
Spektrum účinku   M. tuberculosis včetně některých multirezistentních
[MDR-TB (Multidrug-Resistant Tuberculosis) – rezistence k oběma nejúčinnějším AT: INH a RIF;
XDR-TB (Extensively Drug-Resistant Tuberculosis) – rezistence
- k oběma nejúčinnějším AT: INH a RIF &
- k fluorochinolonům &
- k 1-3 AT druhé řady (kapreomycinu, kanamycinu, amikacinu)]
Farmakokinetika  
Indikace   AT kombinace - pokud nelze použít AT I. řady
Nežádoucí účinky   Nefrotoxicita, ototoxicita; kapreomycin méně toxický
Dávkování a způsob podání   1 g/d i.m. (i.v.), pak 1 g i.m. 3x týden
Farmaceutické údaje   Parenterální:
   kapreomycin, CM (Capastat Sulfate)


Cykloserin

Cykloserin

Historie a původ   1952 syntéza CS
Chemická povaha   heterocyklická sloučenina s motivem D-alaninuMechanismus účinku   Baktericidní, brání výstavbě mykobakteriální stěny na základě podobnosti s aminokyselinou D-alaninem
Spektrum účinku   M. tuberculosis včetně některých multirezistentních
Farmakokinetika  
Indikace   AT kombinace - pokud nelze použít AT I. řady
Nežádoucí účinky   Poruchy CNS: závratě, bolesti hlavy, třes, křeče, psychóza
Dávkování a způsob podání   12-15 mg/kg.d do 1 g/d (2x/d)
Farmaceutické údaje   Parenterální:
   cykloserin, CS (Seromycin, Cykloserin)


Předchozí strana
Přehled skupin antibiotik
Úvodní strana

© Hanuš Rozsypal, 18. 12. 2011