Antibiotické minimum

VII.


Chinolony

Norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, pefloxacin, moxifloxacin, prulifloxacin

Historie a původ   Původní chinolony - Kyselina oxolinová a nalidixová - sloužily jen k léčbě močových infekcí, až fluorované chinolony jsou širokospektrými antibiotiky pro těžké systémové infekce.
Chemická povaha  Mechanismus účinku   Cidní, na metabolismus DNA bakteriální buňky
Spektrum účinku   Primárně G- bakterie, rozšiřuje se na G+ i anaeroby, spektrum velmi široké, ale snadný vývoj rezistence (nutné omezování preskripce)
I. gen.: G- bakterie, špatná absorpce, GI obtíže
II. gen.: široké spektrum G- bakterií, speciálně Mycobacterium avium
III. gen.: rozšíření spektra o streptokoky a pneumokoky ("respirační chinolony")
IV. gen.: navíc anaeroby
Farmakokinetika   I. gen.: špatná absorpce; II. gen.: výborné vstřebávání (OFL > CIP), průnik přes bariéry, výborný průnik do tkání i buněk, obsah v sekretech, metabolizují se v játrech (cytochrom P450), vylučují se do moči (OFL > CIP)
Indikace   I. gen.: infekce dolních močových cest
II. gen.: infekce střevní, žlučové, močové, kostí a kloubů, zoonózy (raději 2. volby)
III. gen.: záložní ATB pro respirační infekce
IV. gen.: infekce smíšené etiologie kdekoli lokalizované
Kontraindikace   Nelze gravidním a dětem
Nežádoucí účinky   Dyspepsie, průjem (dysmikrobie - hl. u CIP, jehož nevstřebaná frakce je vyšší)
Fotosenzibilizace, alergické kožní projevy
CNS – podrážděnost, závratě, živé sny
Poškození chrupavek u zvířat, ruptura Achillovy šlachy
IV. gen.: různorodé a mnohdy závažné, pro které byla distribuce léčiv pozastavena (hepatotoxicita trovafloxacinu)
Lékové interakce   Zvyšuje plazmatické hladiny aminofylinu, warfarinu (krvácení), sulfonylurey (prohloubení hypoglykémie)
Údaje o bezpečnosti   Nelze u gravidních a dětí
Dávkování a způsob podání   CIP: 2x 500 mg/d p.o., resp. 2(-3)x 400 mg/d i.v. (ekvivalence 500 mg p.o. = 200 mg i.v.), OFL: 2x (200-)400 mg/d p.o. (i.v.), levofloxacin 1x 250-500 mg/d p.o./i.v., moxifloxacin 1x 500 mg/d p.o.
Farmaceutické údaje   Orální:
   norfloxacin (Gyrablock, Nolicin)
   ofloxacin (Ofloxin, Taroflox, Zanocin)
   ciprofloxacin (Cifloxinal, Cifran, Ciphin, Ciplox, Ciprinol, Ciprobay, Ciprofloxacin, Ciprum)    levofloxacin (Levofloxacin, Tavanic)
   pefloxacin (Abaktal)
   moxifloxacin (Avelox)
   prulifloxacin (Unidrox)
Parenterální:
   ofloxacin (Ofloxin)
   ciprofloxacin (Ciphin, Ciplox, Ciprinol, Ciprobay, Ciprofloxacin)
   levofloxacin (Tavanic)
   pefloxacin (Abaktal)
Farmakoekonomika   Cenově přijatelné


Nitroimidazoly

Metronidazol, ornidazol

Historie a původ  
Chemická povaha  Mechanismus účinku   Cidní, působí svými toxickými metabolity
Spektrum účinku   Anaerobní bakterie (ne aktinomycety) a protozoa (Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica)
(Na jiné mikroorganismy vůbec nepůsobí)
Farmakokinetika   Výborné vstřebávání, výborný průnik do tkání i buněk, SUL se metabolizuje v játrech, obě složky se vylučují do moči
Indikace   Gingivitida a odontogenní infekce (paratonzilární absces, osteomyelitida)
Aspirační pneumonie, plicní absces a hrudní empyém
Pseudomembranózní (klostridiová) kolitida
Amébový jaterní absces (obvykle s chloroxinem)
Mozkový absces (obvykle v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky)
Intraabdominální a pánevní infekce a sepse, bakteriální vaginóza, trichomonóza
Kontraindikace  
Nežádoucí účinky   GIT obtíže, alergie, leukopenie, polyneuropatie (parestézie, kovová chuť v ústech)
Lékové interakce   Disulfiramový ("antabusový") efekt (psychotické projevy po alkoholu)
Údaje o bezpečnosti   Problematické (ale reálné nebezpečí pro plod je nízké)
Dávkování a způsob podání   MTN: podle indikací 3x 250-500 mg/d p.o. (i.v.) i více (až 4x 7,5 mg/kg.d i.v.)
Farmaceutické údaje   Orální i parenterální:
   metronidazol (Efloran, Metronidazol, Metronidazole)
   ornidazol (Avrazor)
Farmakoekonomika   Levné


Nitrofurany

Nitrofurantoin, furazolidon, nifuratel, nifuroxazid

Chemická povaha  Mechanismus účinku   Cidní, nespecifická inhibice bakteriálních enzymů
Spektrum účinku   Nitrofurantoin a furazolidon: většina vyvolavatelů IMC, vyjma Proteus mirabilis, získaná rezistence vzácná
Nifuratel: řada G+ a G- bakterií, mnohá protozoa (Trichomonas vaginalis)
Indikace   IMC – dolního segmentu, lze i sekundární profylaxe IMC
Gynekologické infekce, včetně trichomonózy (nifuratel)
Střevní infekce (nifuroxazid)
Nežádoucí účinky   Hemolytická anémie
Dávkování a způsob podání   FUR: 3x 100 mg/d p.o.
Farmaceutické údaje   Orální:
   nitrofurantoin (Furantoin)
   nifuratel (Macmiror)
   furazolidon (Furoxone)
   nifuroxazid (Ercefuryl)
Administrativní údaje   Levné; časté výpadky výroby i dovozu nitrofurantoinu


Předchozí strana
Následující strana
Přehled skupin antibiotik
Úvodní strana

© Hanuš Rozsypal, 18. 12. 2011