Antibiotické minimum

IV.


Amfenikoly

Chloramfenikol

Historie a původ   1947: CLM: Streptomyces venezuelae, první uměle syntetizované ATB
Chemická povaha   Relativně jednoduchá struktura
Mechanismus účinku   Statický, při vysokém dávkování cidní; blokuje proteosyntézu na úrovni ribozómů
Spektrum účinku   G+ i G- bakterie, i anaerobní, zahrnuje široké spektrum patogenů komunitních infekcí
Farmakokinetika   Výborné vstřebávání, průnik bariérami, výborný průnik do MM moku
Indikace   Absces mozku
Jako záložní: hnisavá meningitida, smíšené anaerobně aerobní infekce
Dnes už ne: tyfus (chinolony), pertuse (makrolidy), epiglotitida (cefalosporiny III. g.) apod.
Kontraindikace   Nelze u novorozence (grey baby syndrome)
Nežádoucí účinky   Hematotoxicita
- časná, při >25 g/kúru, reverzibilní
- pozdní, ireverzibilní
Lékové interakce   Nevhodná kombinace s hematotoxickými léky
Údaje o bezpečnosti  
Dávkování a způsob podání   Jen megadávky 3x 4 g/d i.v. (k doléčení i p.o.)
Farmaceutické údaje   Injekční:
   chloramfenikol (Chloramphenicol)
Orální:
   chloramfenikol [nouzově lze použít substanci magistraliter]
Farmakoekonomika   Levný, orální přípravek není t.č. v ČR k dispozici


Tetracykliny

Doxycyklin

Historie a původ   1948: chlorteracyklin: Streptomyces aureofaciens
Chemická povaha   Základem je čtyřčlenný hydronaftacenový kruhMechanismus účinku   Statický, blokuje proteosyntézu na úrovni ribozómů
Spektrum účinku   G+ i G- bakterie, i anaerobní, zahrnuje široké spektrum patogenů komunitních infekcí, zoonóz, speciálně i atypické patogeny (mykoplasmata), spirochety (Treponema pallidum, Borrelia sp.), obligátně intracelulární patogeny (chlamydie), některá mykobakteria (M. chelonae, M. fortuitum), okrajově i na prvoky - Entamoeba, Plasmodium
Farmakokinetika   Resorpce dobrá (pokud se nepodávají mléčné výrobky), průnik do tkání dobrý (kostí), průnik do buněk (intrace) výborná, obsah ve slizničních sekretech, DOX – vylučován žlučí (jiné TTCy močí)
Indikace   Atypické pneumonie
Určité zoonózy (zvířata nejsou exponována ATB)
   - tularémie
   - lymeská borrelióza
Lehčí komunitní infekce s podílem anaerobů (sinusitida, adnexitida atd.)
Urogenitální a pánevní infekce, syfilis
Některá specifická systémová onemocnění
Kontraindikace   Nelze u těhotných žen a dětí do 8(-12) let
Nežádoucí účinky   Dyspepsie
Fototoxicita
Tetracyklinové zuby
Lékové interakce   Mléko nebo antacida brání vstřebávání, protože tetracykliny tvoří chelátové komplexy s Ca2+, Mg2+, Al3+
Antiepileptika (fenytoin, carbamazepin) zkracují eliminační plazmatický poločas (indukcí jaterních enzymů a interferencí na vazbu bílkovin)
Údaje o bezpečnosti   Gravidní: jaterní dystrofie (u TTC i.v. >2g/d)
Děti: diskolorace zubů, retradace růstu kostí
Dávkování a způsob podání   DOX: 2x 100 mg/d p.o., popř. 1x 200 g/d p.o. (i.v.), klasické TTCy dávky 10x vyšší
Farmaceutické údaje   Orální:
   doxycyklin (Deoxymykoin, Doxybene, Doxycyclin, Vibramycin)
Farmakoekonomika   Levný, injekční přípravek není t.č. v ČR k dispozici


Glycylcykliny

Tigecyklin

Historie a původ   Nově vyvinuté, kombinace vlastností tetracyklinů a glykopeptidů
Mechanismus účinku   Jako tetracykliny
Spektrum účinku   G+ koky, některé G- tyčinky, anaerobní G- bakterie (přirozená rezistence pseudomonád a získaná řad G- tyčinek)
Farmakokinetika   Eliminace žlučí
Indikace   Infekce měkkých tkání
Intraabdominální infekce (rezervní antibiotikum)
Kontraindikace   Alergie na tetracykliny
Dávkování a způsob podání   100mg i.v. a dále 2x 50mg i.v.
Farmaceutické údaje   Injekční:
   tigecyklin (Tygacil)
Farmakoekonomika   Drahý


Předchozí strana
Následující strana
Přehled skupin antibiotik
Úvodní strana

© Hanuš Rozsypal, 18. 12. 2011