Antibiotické minimum

III.


Aminoglykosidy

Streptomycin, gentamicin, netilmicin, amikacin, tobramycin, isepamycin, spektinomycin

Historie a původ   1944: STM: Streptomyces griseus, 1964: GEN: Micromonospora purpurea
Mechanismus účinku   cidní – na ribozómy i stěnu, účinek úměrný vrcholové koncentraci
Spektrum účinku   G- bakterie (G+ jako součást kombinace, nepůsobí na anaeroby)
Farmakokinetika   nevstřebávají se, distribuce ECT, vylučovány ledvinami
Indikace   G- sepse
intraabdominální infekce (v kombinaci)
obtížně léčitelné infekce v kombinaci: infekční endokarditida
p. o.: střevní infekce, selektivní dekontaminace
STM: tbc
spektinomycin: kapavka
Kontraindikace  
Nežádoucí účinky   Nefrotoxicita, ototoxicita
Toxicita závisí na době působení – redukce nefrotoxicity: hydratace, udržování eukalémie, monitorace kreatininémie, vysoké dávky krátce – 2 týd., pak 4 týd. nedávat., režim 1x/d
Lékové interakce   Nevýhodná kombinace s jinými nefrotoxickými léky
Údaje o bezpečnosti   U gravidních s omezením
Dávkování a způsob podání   GEN, NET, TOB 5 (3-7) mg/kg.d, GEN obvykle 240 mg/d (1x/d) i.v./i.m.
AMIK, ISE, STM 15 (10-20) mg/kg.d
Individuální úpravy: ECT (gravidní, edémy, bilance), renální funkce, měření hladin (při léčbě >5-7 dní)
Farmaceutické údaje   Injekční:
   streptomycin (Strepto-Fatol)
   gentamicin (Gentamicin)
   amikacin (Amikin)
   netilmicin (Netromycine)
   tobramycin (Bramitob, Tobi)
   isepamicin
   spektinomycin
Farmakoekonomika   Levné


Polypeptidy

Colistin

Mechanismus účinku   Cidní, poškozují membránu – kationické detergenty
Spektrum účinku   G- aerobní bakterie, rezistence raritní (bakterie ji může jen obtížně vyvinout)
Farmakokinetika   Nevstřebává se, po inhalaci se vstřebává variabilně, dobře proniká do tkání a sekretů vyjma CNS, část se biotransformuje v tkáních, část se v nezměněné formě vyloučí močí.
Indikace   Často poslední účinné ATB na multirezistentní G- tyčinky, např. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp.
Kontraindikace  
Nežádoucí účinky   Toxické ATB: Nefrotoxicita, ototoxicita, neurotoxicita (závratě, parestézie, poruchy artikulace, zmatenost)
Lékové interakce   Potencuje účinek periferních myorelaxancií, neurotoxicitu a nefrotoxicitu jiných léčiv
Údaje o bezpečnosti  
Dávkování a způsob podání   3x 1(-3) mil. j./d i.v., redukce dávky při renální insuficienci, podává se i inhalačně
Farmaceutické údaje   Injekční:
   colistin (Colomycin)
Farmakoekonomika   Cenově přijatelný


Předchozí strana
Následující strana
Přehled skupin antibiotik
Úvodní strana

© Hanuš Rozsypal, 18. 12. 2011