Antibiotické minimum

II.


Cefalosporiny

Cefalotin, cefazolin, cefalexin, cefadroxil, cefuroxim, cefuroxim-axetil, cefaklor, cefoxitin, cefotaxim, ceftriaxon,ceftazidim, cefoperazon, cefixim cefepim

Historie a původ   1948: Cephalosporium sp.
Chemická povaha   Bicyklická beta-laktamová antibiotika odvozená od kyseliny 7-cefalosporánové
Mechanismus účinku   Cidní, inhibují tvorbu stěny
Spektrum účinku   I. gen.: G+ koky
II. gen.: G+ koky (nižší účinnost, než I. gen.), G- bakterie: E. coli, enterobakterie, hemofily, cefamyciny - anaeroby; oproti aminopenicilinům účinnější na G-, méně účinné na G+
III. gen.: výborný účinek na G- bakterie, ale jen vybrané G+ bakterie (streptokoky, pneumokoky)
IV. gen.: dobře G+ koky, G- i problémové patogeny
Obecně: Nepůsobí na enterokoky a listerie
Rezistence: Cefalosporiny jsou silné induktory b-laktamáz!
Farmakokinetika   ECT a dobře prokrvených tkáních, účinek úměrný době působení, III. gen.: dobrý průnik HE bariérou, cefoperazon: výborný průnik do žluči
Indikace   I. gen.: ranné infekce, pyodermie, profylaxe v chirurgii
II. gen.: resp., močové, žlučové, jiné komunitní infekce (obvykle 2. volba po aminopenicilinech)
III. gen.: hnisavá meningitida, neuroborrelióza, G- sepse, některé nozkokomiální infekce
IV. gen.: smíšené nozkomiální infekce, empirická terapie sepse u imunodeficientních pacientů (např. neutropenie)
Kontraindikace  
Nežádoucí účinky   Málo toxická, alergie méně častá než u penicilínů, ale někdy je zkřížená
Lékové interakce   Nevýznamné
Údaje o bezpečnosti   Bezpečné v graviditě
Dávkování a způsob podání   Základní dávky vybraných léčiv: cefalotin 4x 250 mg/d i.v., cefuroxim 3x 1g/d i.v., cefuroxim-axetil 2x 500 mg/d p.o., cefprozil 1-2x 500 mg/d p.o., cefotaxim 4x 2 g/d i.v. (u hnisavé meningitidy 4x 3 g/d i.v.), ceftriaxon 1x 2 g/d i.v. (u hnisavé meningitidy 2x 3 g/d i.v.)
Farmaceutické údaje   I. gen.:
   i.v.
      cefalotin, CLT (Cefalotin)
      cefazolin, CZL (Cefazolin, Vulmizolin)
   p.o.
      cefalexin (Sporidex)
      cefadroxil (Duracef, Biodroxil)
II. gen.:
   i.v.
      cefuroxim, CRX (Zinacef, Axetine)
   p.o.
      cefuroxim-axetil (Zinnat, Xorimax, Zinoxime, Cefuroxim)
      cefprozil (Cefzil)
      cefaklor (Ceclor, Vercef)
Cefamyciny
   i.v.
      cefoxitin, CXT (Mefoxin)
III. gen.:
   i.v.
      cefotaxim, CTX (Cefotaxime, Sefotak, Ceftax)
      ceftriaxon, CTR (Rocephin, Ceftriaxon, Lendacin, Megion, Samixon)
      ceftazidim, CTZ (Fortum, Ceftazidim)
      cefoperazon, CPR (Cefobid)
      cefoperazon + sulbactam (Sulperazon)
   p.o.
      cefixim (Suprax)
IV. gen.:
   i.v.
      cefepim (Maxipime)
Farmakoekonomika   Obecně ceny přijatelné, některé cefalosporiny III. a IV. gen. drahé
Administrativní údaje   T.č. v ČR není k dispozici žádný cefalosporin I. gen.


Karbapenemy

Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem

Chemická povaha   Bicyklická beta-laktamová antibiotika
Spektrum účinku   G+ a G- bakterie (spektrum extrémně široké, IMI lépe na G+, MER lépe na G-, ertapenem nepůsobí na Pseudomonas aeruginosa).
Poslední (s colistinem), které lze použít u G- tyčinek produkujících širokospektré b-laktamázy, ESBL (Extended-spectrum b-lactamase)
Rezistence raritní: primární Stenotrophomonas maltophilia; sekundární: producenti enzymu NDM-1 (= New Delhi Metallo-beta-lactamase)
Farmakokinetika   Cilastatin inhibuje v ledvinách enzym dehydropeptidasu I, která odbourává imipenem. přijatelný průnik přes HE bariéru.
Ertapenem má delší T1/2
Indikace   Velmi rezistentní nozokomiální infekce
Meropenem je ATB 2. volby u hnisavé meningitidy
Nežádoucí účinky   Imipenem snad může způsobit křeče (proto nelze u neuroinfekcí)
Dávkování a způsob podání   imipenem 4x 0,5-1 g/d i.v., meropenem 3x 1(-2) g/d i.v.
Farmaceutické údaje   Parenterální:
   imipenem [+ cilastatin] (Tienam)
   meropenem (Meronem)
   ertapenem (Invanz)
   doripenem (Doribax)
Farmakoekonomika   Drahé


Monobaktamy

Aztreonam

Chemická povaha   monocyklické b-laktamové antibiotikum
Spektrum účinku   G- bakterie
Indikace   Problémové G- infekce (kde nelze použít aminoglykosidy [renální selhání] a chinolony)
Dávkování a způsob podání   i.v.
Farmaceutické údaje   Parenterální:
   aztreonam (Azactam)
Farmakoekonomika   Drahý


Předchozí strana
Následující strana
Přehled skupin antibiotik
Úvodní strana

© Hanuš Rozsypal, 18. 12. 2011